مصرف دخانیات سالانه هشت میلیون نفر را می کشد. در مجموع، حدود یک میلیارد سیگاری در سراسر جهان وجود دارد که 800 میلیون نفر از آنها در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی می کنند که شرکت های دخانیات به طور فعال تری آنها را هدف قرار می دهند.

مصرف محصولات تنباکو می تواند منجر به ایجاد بیش از 12 نوع سرطان شود و 25 درصد از کل مرگ و میرهای ناشی از سرطان در سطح جهان را به خود اختصاص می دهد و تنباکو را به بزرگترین عامل خطر سرطان قابل اجتناب تبدیل می کند. این شامل افرادی می شود که مستقیماً تنباکو می کشند، افرادی که در معرض دود دست دوم و مصرف محصولات تنباکوی بدون دود (مانند تنباکو جویدن یا snus) قرار دارند.

احتمال ابتلا به سرطان ریه در طول عمر افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیرسیگاری تا 22 برابر بیشتر است. با این حال، افرادی که از دخانیات استفاده نمی کنند اما در خانه، محل کار یا سایر مکان های عمومی در معرض دود سیگار قرار دارند نیز در معرض خطر ابتلا به بیماری های ریوی از جمله بیماری های مزمن تنفسی و سرطان ریه هستند.

جلوگیری
دولت ها باید اقداماتی را که در کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات (FCTC) مشخص شده است، اجرا کنند، مانند افزایش مالیات، بسته بندی ساده، ممنوعیت تبلیغات و تبلیغات، حذف قرار گرفتن در معرض دود دست دوم، آموزش مردم در مورد آسیب های دخانیات، ارائه خدمات مناسب ترک و مصرف اقدام علیه تجارت غیرقانونی