درمان سرطان، مصاحبه خبرگزاری فارس با دکتر حمید رضا دهقان منشادی

علائم سرطان

علائم سرطان، مصاحبه خبرگزاری فارس با دکتر حمید رضا دهقان منشادی

به مناسبت ۱۸ اردیبهشت روز جهانی سرطان تخمدان

مصاحبه خبرگزاری مهر با دکتر حمیدرضا دهقان منشادی