پیشگیری سرطان کولورکتال

پیشگیری سرطان کولورکتال

برای کاهش خطر ابتلا به سرطان کولورکتال چه کاری می توانم انجام دهم؟

 پیشگیری سرطان کولورکتال با غربالگری معمول برای سرطان کولورکتال است که از سن 45 سالگی شروع می شود. تقریباً تمام سرطان های روده بزرگ به صورت پولیپ های پیش سرطانی (رشدهای غیرطبیعی) در روده بزرگ یا رکتوم شروع می شوند.

چنین پولیپ‌هایی می‌توانند سال‌ها قبل از ایجاد سرطان مهاجم در روده بزرگ وجود داشته باشند. آنها ممکن است هیچ علامتی ایجاد نکنند، به خصوص در اوایل.

غربالگری سرطان کولورکتال

می تواند پولیپ های پیش سرطانی را پیدا کند تا بتوان آنها را قبل از تبدیل شدن به سرطان برداشت. به این ترتیب از سرطان روده بزرگ پیشگیری می شود. غربالگری همچنین می‌تواند سرطان کولورکتال را زودهنگام پیدا کند، زمانی که درمان بهترین نتیجه را دارد.

رژیم غذایی

تحقیقات در حال انجام است تا مشخص شود آیا تغییر در رژیم غذایی شما می تواند خطر سرطان روده بزرگ را کاهش دهد یا خیر. متخصصان پزشکی اغلب رژیم غذایی کم چربی حیوانی و میوه ها، سبزیجات و غلات کامل را برای کاهش خطر سایر بیماری های مزمن مانند بیماری عروق کرونر و دیابت توصیه می کنند. این رژیم همچنین ممکن است خطر ابتلا به سرطان کولورکتال را کاهش دهد.

انتخاب های سالم

برخی از مطالعات نشان می دهد که افراد ممکن است با افزایش فعالیت بدنی، حفظ وزن مناسب، محدود کردن مصرف الکل و اجتناب از دخانیات، خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش دهند.