سرطان های زنان

سرطان های زنان

تمام سرطان های دستگاه تناسلی زنان از جمله دهانه رحم، تخمدان ها، رحم، واژن را شامل می شود. همه زنان در معرض خطر ابتلا به این سرطان ها هستند.

دسته بندی های اصلی سرطان های زنان عبارتند از:

  • سرطان دهانه رحم
  • سرطان تخمدان
  • سرطان رحم
  • سارکوم رحم
  • سرطان واژن

سرطان دهانه رحم

عفونت دهانه رحم با ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) تقریباً همیشه علت سرطان دهانه رحم است. زنانی که به طور مرتب آزمایشاتی برای تشخیص HPV یا سلول های غیرطبیعی در دهانه رحم انجام نمی دهند، در معرض خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم هستند.

سرطان تخمدان

سه نوع سرطان تخمدان در بزرگسالان وجود دارد، از جمله سرطان اپیتلیال تخمدان، که از بافت پوشش دهنده تخمدان، پوشش لوله fallopian یا peritoneum شروع می شود. تومورهای ژرم سل  تخمدان، که از تخمک یا سلول های ژرم شروع می شوند. و تومورهای بدخیم  که از بافت پوشاننده تخمدان شروع می شوند.

سرطان رحم

سرطان رحم در بافت های رحم، اندامی که جنین در آن رشد می کند، شکل می گیرد. دو نوع سرطان رحم عبارتند از سرطان آندومتر و سارکوم رحم. سرطان آندومتر در بافت های آندومتر – پوشش داخلی رحم – شکل می گیرد. چاقی، فشار خون بالا و دیابت ممکن است خطر ابتلا به سرطان آندومتر را افزایش دهند.

سارکوم رحم

نوع نادری از سرطان است که در ماهیچه های رحم یا در بافت هایی که از رحم حمایت می کنند تشکیل می شود.

سرطان واژن

دو نوع اصلی سرطان واژن وجود دارد: کارسینوم سلول سنگفرشی و آدنوکارسینوم. آدنوکارسینوما بیشتر از سرطان سلول سنگفرشی به ریه ها و غدد لنفاوی سرایت می کند. یک نوع نادر از آدنوکارسینوم با قرار گرفتن در معرض دی اتیل استیل‌بسترول (DES) قبل از تولد مرتبط است. آدنوکارسینوم‌هایی که با قرار گرفتن در معرض DES مرتبط نیستند، در زنان پس از یائسگی شایع‌تر هستند.

براکی تراپی سرطان دهانه رحم