درمان سرطان دهانه رحم

براکی تراپی دهانه رحم

رادیوتراپی داخلی، براکی تراپی دهانه رحم و یا رادیوتراپی خارجی از روش های درمان سرطان دهانه رحم است.

 پرتودرمانی از اشعه ایکس با انرژی بالا برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می کند. بسته به مرحله سرطان دهانه رحم، ممکن است از رادیوتراپی استفاده شود:

به عنوان بخشی از درمان اصلی. برای برخی از مراحل سرطان دهانه رحم، درمان ترجیحی پرتو درمانی یا رادیوتراپی خارجی یا براکی تراپی به تنهایی یا جراحی و به دنبال آن پرتودرمانی با رادیوتراپی است. سایر مراحل، پرتودرمانی و شیمی درمانی با هم (که شیمی درمانی همزمان نامیده می شود) درمان ترجیحی است زیرا شیمی درمانی به پرتو درمانی کمک می کند تا بهتر عمل کند. درمان سرطان دهانه رحم که گسترش یافته یا پس از درمان عود کرده است. پرتودرمانی ممکن است برای درمان سرطان های دهانه رحم که به سایر اندام ها و بافت ها گسترش یافته اند استفاده شود.

انواع رادیوتراپی(پرتودرمانی) که اغلب برای درمان سرطان دهانه رحم استفاده می شود عبارتند از:

 رادیوتراپی خارجی

درباره براکی تراپی  بیشتر بدانیم

رویکردهای درمانی رایج

بسته به نوع و مرحله سرطان، ممکن است به بیش از یک نوع درمان نیاز داشته باشید. برای مراحل اولیه سرطان دهانه رحم، ممکن است از جراحی یا پرتودرمانی همراه با شیمی درمانی استفاده شود. برای مراحل بعدی، پرتودرمانی همراه با شیمی درمانی معمولا درمان اصلی است. شیمی درمانی (به خودی خود) اغلب برای درمان سرطان پیشرفته دهانه رحم استفاده می شود.