آمار سرطان

جدید ترین آمار بروز سرطانها و مرگ و میر ناشی از آنها در دنیا برای سال 2022

الکل

نوشیدن الکل, خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش می‌دهد

اکتبر ماه آگاهی بخشی سرطان پستان

سرطان زنان

سپتامبر، ماه آگاهی بخشی سرطان های زنان