سرطان زنان

سپتامبر، ماه آگاهی بخشی سرطان های زنان

پیشگیری سرطان تخمدان

برای کاهش خطر ابتلا به سرطان تخمدان چه کاری می توانم انجام دهم؟