درمان سرطان سه روش دارد

درمان بیماران سرطانی از چه روش هایی قابل انجام است؟

روش های درمان سرطان

جراحی شیمی درمانی و رادیوتراپی از جمله این موارد هستند و در برخی از تومورها از هر سه نوع درمان استفاده می شود. در هفتاد درصد موارد دو الی سه مورد درمان استفاده می شود. تومورهای جامد در واقع تومورهایی هستند که قابل لمس هستند اما تومورهای خونی اینگونه نیست و در واقع نود درصد تومورها جامد هستند که با آزمایش و کارهای تشخیصی قابل تفکیک هستند.

در روند درمان، انکولوژیست، جراح، پالولوژیست و رادیولوژیست درگیر هستند و خدمات اجرایی درمان را انجام می دهند.

میزان وقوع اولیه بیماری، تعداد بیماران سرطان موجود در کشور نسبت به صد هزار نفر درحال افزایش است، وقتی میزان وقوع بیماری بالا است یعنی ورودی به بیمارستان ها و مراکز درمانی زیاد است. از طرفی بالا بودن بیمار به معنی بالا بودن تعداد بیماران جدید بعلاوه بیماران موجود در هر صد هزار نفر است.

در کشور ما شیوع و وقع بالا است . افزایش طول عمر بیماران و بهبود روش های درمانی قسمت خوب ماجرا است که باعث افزایش شیوع می‌شود. یکی از دلایل نیز کاهش مرگ و میر بیماران است و درمان آنها بهتر شده است و با افزایش طول عمر مواجه هستند. این دو عامل نشان دهنده افزایش تعداد بیماران است، افزایش طول عمر بیماران قسمت خوب ماجرا است اما آمار ورودی به بیمارستان ها نگران کننده است و شیب افزایشی دارد. در برخی از سرطان ها آمار ما نسبت به کشورهای همسایه بالاتر است.

اکنون با گذشت چند سال از ثبت سرطان در کشور با دقت بیشتری میتوانیم بیماران را شناسایی کنیم و خوشبختانه امکانات تشخیصی رو به بهبود بوده است. به نظر می رسد اتفاقاتی در حوزه جمعیتی ما در حال رخ دادن است و هنوز برای ما دلیل افزایش موارد ابتلا به سرطان مشخص نیست.