در این مطالعه، محققان دانشگاه فودان چین داده‌های مربوط به «مطالعه بار مسئولیت جهانی بیماری» را که منتسب به ۱۹۵ کشور و سرزمین جهان بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ بود بررسی کردند.

محققان مشاهده کردند موارد ابتلاء به سرطان کبد قبل از سن ۳۰ سال از ۱۷,۳۸۱ نفر در سال ۱۹۹۰ به ۱۴,۶۶ نفر در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته بود، اما در افراد ۳۰ تا ۵۹ سال و ۶۰ سال به بالا افزایش یافته بود و به ترتیب از ۲۱۶,۵۶۱ و ۲۴۱,۱۸۹ نفر در سال ۱۹۹۰ به ۳۵۹,۷۷۰ و ۵۷۸,۳۴۴ در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته بود.

محققان دریافتند وقوع سرطان کبد قبل از ۳۰ سال و از سن ۳۰ تا ۵۹ سال در هردو جنسیت کاهش یافته، در حالی که در افراد مسن، نرخ ابتلاء در مردان افزایش یافته و در زنان ثابت بوده است.

محققان دلیل کاهش نرخ ابتلاء در افراد جوان‌تر را مرتبط با واکسیناسیون هپاتیت B می‌دانند چراکه ویروس هپاتیت B می‌تواند موجب سرطان کبد شود.

مطالعات نشان داد سرطان کبد ناشی از بیماری کبد چرب غیرالکلی یا تشکیل چربی در کبد، در اکثر مناطق با بیشترین شدت در حال افزایش است.

دکتر «ژینگ دانگ چن» سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «یافته های ما نشان می‌دهد که باید به چاقی به عنوان فاکتور پرخطر اصلی ابتلاء به سرطان کبد توجه ویژه ای شود. شیوه‌های پیشگیری سرطان کبد در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته باید به روزرسانی شود.»