به نقل از هلث دی، «سونگ یائو»، سرپرست تیم تحقیق از مرکز سرطان جامع رُزول پارک در نیویورک، در این باره می‌گوید: «یافته های جدید، مزیت مداوم برای بیمارانی که سطح کافی ویتامین D را بیش از درمان و در طول درمان سرطان سینه حفظ می‌کنند، نشان می‌دهد.»

این مطالعه همچنین نشان داد که زنان سیاه پوست کمترین میزان ویتامین D را دارند که ممکن است نتایج ضعیف‌تر درمان را در مورد آنها پس از تشخیص سرطان سینه توضیح دهد.

برخی از پزشکان معتقدند این یافته‌ها می‌تواند راهی ساده و جدید برای مبارزه با سرطان سینه را ارائه دهد.

ویتامین D در برخی مواد غذایی وجود داشته و از طریق برخورد نور خورشید به پوست انسان هم تولید می‌شود.

در این مطالعه تقریباً ۴۰۰۰ بیمار که میزان ویتامین D شان بررسی شده بود و تقریباً ۱۰ سال تحت نظر بودند، شرکت داشتند.

بیماران به سه گروه تقسیم شدند: کمبود ویتامین D (در آزمایش خون کمتر از ۲۰ نانوگرم در میلی لیتر)؛ ناکافی (۲۰ تا ۲۹ نانوگرم در میلی لیتر)؛ و کافی (۳۰ نانوگرم در میلی لیتر یا بیشتر).

یافته‌ها نشان داد زنان دارای میزان کافی ویتامین D، ۲۷ درصد با احتمال کمتر مرگ به هر دلیلی در طول ۱۰ سال و ۲۲ درصد با احتمال کمتر مرگ به دلیل سرطان سینه مواجه بودند.

این تیم همچنین دریافت که ارتباط بین سطح ویتامین D و نتایج درمان سرطان سینه بدون در نظر گرفتن گیرنده استروژن تومور (ER) مشابه بود. این ارتباط در بین بیماران با وزن پایین‌تر و کسانی که با سرطان‌های سینه پیشرفته‌تر تشخیص داده شده بودند، تا حدودی قوی‌تر به نظر می‌رسد.