تعریف مراقبت های حمایتی و تسکینی

براساس تعریف سال 2002 میلادي سازمان بهداشت جهانی مراقبتهاي تسکینی(1) مجموعهاي از افدامات هستند با هـدفارتقاي کیفیت زندگی بیماران و خانواده هـاي آنـان ، بـراي برطـرف نمـودن شـکلات و معضـلات ناشـی از بیمـاريهـاي صعبالعلاج و تهدید کننده زنـدگی  Life-threatening illness))  بواسـطه پیشـگیري یـا برطـرف نمـودن دردهـاي آنـان، بـاتشخیص زودرس ، ارزیابی کامل و درمان درد و سایر مشکلات (روحی-روانی و فیزیولوژیک.)

به بیانی دیگر میتوان مراقبت هاي حمایتی و تسکینی را اینگونه تعریف نمود:

تسکین درد و دیگر علائم ناراحت کننده را میسر می کند.
زندگی را تصدیق می کند و مرگ را به عنوان فرآیندي طبیعی در نظر می گیرد.
نه مرگ را به تعویق می اندازد نه به آن شتاب می بخشد.
جنبه هاي روانی و معنوي مراقبت از بیمار را ادغام می کند.
سیستم پشتیبانی را براي کمک به زندگی فعالانه بیماران تا وقت مرگ ارائه می دهد.
سیستم پشتیبانی براي کمک به خانواده ها در روبرو شدن با مسئله در طول دوران مریضی بیمـا ر و در سـوگ مـرگشارائه میکند.
با استفاده از رویکردي تیمی به نیازهاي بیماران و خانواده شان رسیدگی مـی کنـد، و اگـر لازم باشـد، شـامل مشـاورهدرباره مرگ عزیزشان است.
کیفیت زندگی را افزایش خواهد داد و ممکن است همچنین دوره بیماري را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.
در اوایل دوره بیماري در ارتباط با شیوه هاي درمانی دیگر مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی که قصد دارند طول عمـربیمار را زیاد کنند قابل اجرا است.
شامل بررسی هاي موردنیاز براي درك و مدیریت بهتر عوارض ناراحت کننده بالینی است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *