یک متخصص رادیوتراپی آنکولوژی با بیان اینکه وضعیت روزه داری در بیماران سرطانی متفاوت است، گفت: توصیه می‌شود بیماران مبتلا به سرطان که تحت درمان هستند روزه نگیرند.

حمیدرضا دهقان منشادی، متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره «روزه داری در خصوص بیماران سرطانی و نحوه مواجهه آنها با بحث روزه داری»، اظهار داشت:بیمارانی که تحت شیمی درمانی و یا رادیوتراپی قرار می‌گیرند وضعیت متفاوتی برای روزه داری دارند.

دهقان منشادی گفت:بیماران تحت درمان از نوع شیمی درمانی همگی نیاز به مصرف مایعات فراوان در طول روز دارند و  امکان روزه داری در این افراد صفر خواهد بود.

این متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی ادامه داد: بیماران دارای سرطان که باید داروهای خوراکی را به صورت ساعتی مصرف کنند و در یک روز باید 2 یا 3 قرص استفاده کنند، روزه داری در این افراد می‌تواند روند درمان را به خطر بیاندازد

وی در رابطه با بیمارانی که دوره‌های شیمی درمانی آنها به پایان رسیده و بهبودی کامل پیدا کرده‌اند، گفت: در صورت تائید پزشک معالج و توان جسمی برای روزه داری، منعی در روزه گرفتن این افراد نخواهد بود.

دهقان منشادی در خصوص «بیماران سرطانی که تحت درمان رادیوتراپی قرار دارند و شیمی درمانی نمی‌شوند»، بیان داشت: وضعیت بیماری در این افراد متفاوت است و اگر بیماری در ناحیه سروگردن، ریه، شکم و لگن باشد طبیعتا به خاطر عوارض درمان و نیاز به مصرف مداوم مایعات و مراقبت‌های دقیق، این افراد منع روزه داری خواهند داشت.

این متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی ادامه داد: بیماران سرطانی که در اندام هایشان مثلا سارکومی در پا یا دست وجود دارد و در حال سپری کردن مراحل درمانی خود هستند، در آن دسته  از این بیماران که توان جسمی آنها اجازه بدهد، روزه داری برایشان مشکلی نخواهد بود.

وی با یادآوری این موضوع که تغذیه بیماران دارای کانسر باید در زمان‌های کوتاه مدت و از غذاهای پر پروتئین باشد،گفت: توصیه می‌شود که بیماران مبتلا به کانسر که تحت درمان هستند از روزه داری پرهیز کنند و بیمارانی که درمان آنها به پایان رسیده و حال عمومی خوبی دارند با مشورت، رعایت و نظارت پزشک معالج خود، اقدام به روزه داری کند.

منبع