نوشته‌ها

احتمال افزایش خطر پولیپ روده با مصرف مکمل کلسیم

بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف مکمل‌های کلسیم همراه با ویتامین د و بدون آن ممکن است خطر پولیپ روده را افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، بررسی اطلاعات موجود در یک آزمایش گسترده حاکی از آن است که مصرف مکمل‌های کلسیم با ویتامین د ‌یا بدون آن می‌تواند خطر ابتلا به انواعی از پولیپ ‌را در روده افزایش دهد.

این اطلاعات از آزمایش‌های کلینیکی به دست آمده که مصرف مکمل های کلسیم و ویتامین د را در پیشگیری از پلیپ‌های روده مورد بررسی قرار دادند.

متخصصان علوم پزشکی در آمریکا با بیان اینکه لازم است یافته‌های بدست آمده بیشتر مورد بررسی قرار گیرد اظهار داشتند: این یافته‌ها تاثیرات حائز اهمیتی در کنترل و پیشگیری از سرطان روده دارند.

مطالعات پیشین که درمورد تاثیر مکمل‌های کلسیم و ویتامین‌ د روی پیشگیری از پولیپ‌ها انجام گرفته نتایج مغایری داشته است.

سرطان روده بیماری است که با تکثیر غیرمعمول سلول‌ها در روده شناخته می‌شود. این سرطان به طور معمول با یک پولیپ شروع می‌شود که رشد غیرسرطانی است. پولیپ با سرعت پایین رشد می‌کند و اغلب شکل گرفتن آن ۲۰ سال طول می‌کشد.

متخصصان با مطالعه روی ۲۲۵۹ بیمار ۴۵ تا ۷۵ ساله که به طور گزینشی از مکمل‌های کلسیم و مکمل ویتامین د یا هر دو مکمل‌ همراه با هم مصرف کرده بودند دریافتند: احتمال پولیپ روده در افرادی که کلسیم مصرف کردند صرف نظر از اینکه ویتامین د نیز در کنار آن استفاده کرده باشند یا نه، بیشتر است.

به گزارش مدیکال نیوز تودی، هر چند احتمال ابتلا به پولیپ روده در افرادی که تنها از ویتامین د مصرف کرده‌اند پایین بوده است.