کم توجهی وزارت بهداشت به سرطان

شیوع کرونا سبب شد سهم زیادی از امکانات مراکز درمانی به بیماران کووید برسد، طوری‌که حتی بسیاری از عمل‌های جراحی برای سایر بیماران به تاخیر افتاد. دراین‌باره دهقان منشادی عنوان می‌کند: «در دوران کووید وزارت بهداشت نسبت به سرطان کم توجه شد، به‌نظرم کرونا سبب یک درهم ریختگی در دنیا شد اما این درهم ریختگی در ایران بیشتر و طولانی‌تر بود. توجه بیش از حد همه منابع و تمصمیم‌گیری‌ها روی کرونا سبب شد مراکز درمانی با خدمات انتخابی تعطیل شدند، خیلی از جراحی‌ها مربوط به سرطان عمل‌های انتخابی هستند نه اورژانسی، با آمدن کووید و جلب امکانات بخشی زیادی از عمل‌های انتخابی در وزارت بهداشت کنسل شد و بیمارستان‌ها با خالی شدن از سایر بیماری‌ها به کووید تخصیص پیدا کرد. این اتفاق سبب کم توجهی به سرطان شد طوری‌که عمل‌های جراحی به موقع انجام نشد، حتی خیلی از مراکز تصویربرداری صرفاً روی کووید تمرکز کردند.»

عضو انجمن آنکولوژی اروپا ادامه می‌دهد: «هزینه‌های درمان و بودجه‌های وزارت بهداشت روی کووید متمرکز شد طوری‌که ما در بسیاری از جاها با کمبود داروها و شرایط درمان بیماران مواجه بودیم به خصوص در مراکز دولتی. تخصیص بودجه به کرونا سبب غفلت وزارت بهداشت به سرطان شد، به‌نظرم سرطان که یک بیماری خاموش است و عوارض طولانی مدتی دارد در دو سال کرونا مورد بی‌توجهی قرار گرفت و متاسفانه آینده ما با شرایط سنگین‌تری از بیماران سرطان مواجه می‌شویم، ضرر و زیان و هزینه‌ای که بابت عدم کنترل به‌موقع سرطان می‌پردازیم سنگین‌تر خوادهد بود و با این بی‌توجهی هزینه‌های بیشتری را روی دوش دولت و مردم گذاشتیم.»