کاربردهای براکی تراپی در تومورهای زنان

براکی تراپی intraluminal یا داخل حفره ای

در طول براکی تراپی، ماده رادیواکتیو با استفاده از اپلیکاتورهای مخصوص داخل حفره هایی مانند رحم یا واژن قرار داده می شود.

براکی تراپی interstitial یا درون بافتی

دراین حالت موارد رادیواکتیو از طریق کاتترهای سوزنی داخل بافت بدن قرارمی گیرد. از ابزارهای تصویربرداری مانند سی تی اسکن و سونوگرافی جهت اطمینان از قرار گیری اپلیکاتورها استفاده خواهد شد .

این دو روش می تواند بصورت ترکیبی در درمان سرطان های آندومتر و سرویکس استفاده شوند.

براکی تراپی معمولا بعد از رادیوتراپی خارجی که شامل درمان لنف نودهای کل لگن می باشد یا به تنهایی انجام می گیرد و شامل 3-5 جلسه درمانی می باشد و این امکان را فراهم می آورد تا آسیب خیلی کمی به مثانه و رکتوم که در نزدکی بافت رحم قرار دارند برسند.

براکی تراپی در کانسرهای واژن و کانسر ولوو، کانسر پستان در موارد پستان های بزرگ که امکان تنظیم دز در رادیوتراپی خارجی کم است و در توده های کوچک قابل استفاده است .