پرتو درمانی استریوتاکتیک(SRS & SBRT)

رادیوتراپی استریوتاکتیک را از این جهت رادیو سرجری می‌نامند که نحوه هدایت پرتو در آن بسیار دقیق است و مانند یک جراحی دقیق عمل می‌کند با این تفاوت که به هیچ وجه برش یا بخیه‌ای در کار نیست. در این روش درمانی آسیب بسیار کمی به بافت سالم و اطراف وارد می‌شود در این روش با آسیب رساندن به DNA  سلول های هدف سلول های آسیب دیده قادر به تولید مثل نبوده در این روش تومور کاملا از بین میرود و امکان عود ضایع با تاباندن اشعه بافت اطراف کنترل دائمی خواهد شد. روش درمانی SRS برای از بین بردن تومورهای مغزی و نخاعی که دسترسی جراح به آن دشوار است بهترین گزینه درمانی محسوب می‌شود امروزه از این تکنیک برای از بین بردن تومور در سایر نقاط بدن هم استفاده میشود و به نام اختصاصی SBRT است.