عضو انجمن انکولوژی و سرطان ایران گفت: بیمار سرطانی نباید به خاطر ترس از کرونا درمانش را نادیده بگیرد. سرطان به مراتب حیات افراد را بیشتر تهدید می کند.

«حمیدرضا دهقان منشادی» عضو انجمن انکولوژی و سرطان ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: در زمان شیوع کرونا، پروتکلی را به وزارت بهداشت ارائه کردیم در این پروتکل آمده بود که بیماران سرطانی پیگیر درمان خود باشند و بدون اتلاف وقت، خدمات درمانی خود را دریافت کنند. نباید این بیماران درمان خود را به تعویق بیاندازند. تبعات کاهش کنترل وضعیت بیماران سرطانی به مراتب بیش از ابتلا به کرونا است.

منشادی گفت: متاسفانه این درخواست ما اجرائی نشد؛ نخستین دلیل ترس مردم بود. خیلی از بیماران ما به دلیل ترس از ابتلا به کرونا به بیمارستانها مراجعه نکردند یا به موقع به وضعیت درمانی خود رسیدگی نکردند. درمان بیماری سرطان اگر به تعویق بیافتد باعث سرایت به اعضای دیگر بدن می شود. اگر بیماری در زمان خودش درمان نشود، سرطان بسیار وخیم تر می‌شود و این وخامت اوضاع بیماران را در ایام کرونا مشاهده کردیم. در حالی که عدم مراجعه جزو توصیه های ما نبود. هیچ یک از مسئولین بهداشتی کشور هم چنین توصیه ای نکردند که بیماران سرطانی یا مانند آن درمانشان را به تعویق بیاندازند.

وی تاکید کرد: کرونا می تواند حداکثر 5 درصد کشندگی داشته باشد، اما سرطان 90 درصد کشندگی دارد. ریسک عدم مراجعه و به تعویق انداختن بیماری از این اعداد قابل مشاهده است و نیازی به حساب و کتاب ندارد. بیمار سرطانی نباید به خاطر ترس از کرونا درمانش را نادیده بگیرد. سرطان به مراتب حیات افراد را بیشتر تهدید می کند.

وی بیان کرد: بسیاری از بیماران سرطانی به مراکز مراجعه نکردند و نتیجه آن را امروز می‌بینیم. بسیاری از آنها دچار گستردگی سرطان در اعضایشان شدند. سرطان در بدن بسیاری از بیماران ما پخش شده است. اگر سرطان تنها به ریه فرد حمله کرده بود، امروز کبد و کلیه او را نیز درگیر کرده است. نجات چنین بیماری بسیار سخت تر از آن بیماری که به موقع مراجعه کرده است.

منشادی گفت: ما با شیوع کرونا دست به گریبانیم، درست است. ولی این نباید مانع رسیدگی به وضعیت بیماران سرطانی شود. ما هیچ محدودیتی در بخش دولتی یا خصوصی برای پذیرش و درمان بیماران کرونایی نداریم. اما همچنان ترس بیماران سبب شده است که از مراجعه خودداری کنند.

منبع