یک متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی گفت: استفاده از روش های رادیوتراپی در درمان بیماران مبتلا به سرطان، زمانی جایز و کمک کننده خواهد بود که سود درمانی آن بیش از عوارض آن باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا دهقان منشادی، با اشاره به شیوع سرطان‌ها و روش‌های درمانی مورد استفاده برای بیماران سرطانی به خصوص استفاده از رادیوتراپی، اظهار داشت: استفاده از روش‌های رادیوتراپی در درمان بیماران مبتلا به سرطان، زمانی جایز خواهد بود که سود درمانی آن بیش از عوارض و خطرات ایجاد کننده در زمان درمان باشد، در غیر این صورت می‌بایست از تکنیک‌های جدید و روش‌های جایگزین و دارای عارضه کمتر در بیماران استفاده شود.

این متخصص رادیوتراپی با نام بردن از ۲ روش درمان رادیوتراپی به نام‌های رادیوتراپی درمانگر و رادیوتراپی کمک کننده در بیماران سرطانی، گفت: در روش رادیوتراپی درمانگر که باعث ریشه کن کردن بیماری می‌شود، نحوه درمان می‌تواند به تنهایی توسط رادیوتراپی باشد و یا در مواردی همراه با روش‌های درمانی همچون شیمی درمانی و عمل جراحی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: استفاده از روش رادیوتراپی کمک کننده در حقیقت کمک به کیفیت زندگی بیمار است و در ریشه کن کردن بیماری تأثیری نخواهد داشت و برای استفاده از این روش باید اطمینان حاصل کرد که بیمار حداقل ۶ هفته طول عمر خواهد داشت و در بیماران کمتر از ۶ هفته دارای طول عمر به هیچ عنوان کمک کننده نخواهد بود و استفاده از رادیوتراپی در این افراد پیشنهاد نمی‌شود.

دهقان منشادی با بیان این موضوع که در مواردی که آسیب‌های ناشی از درمان رادیوتراپی بیشتر از سودمندی آن باشد نباید از این روش استفاده شود، افزود: در موارد سطح پایین بیماری و در زمان درمان‌ها در این سطح، تعیین استفاده از رادیوتراپی بعد از سنجش و سودمند بودن درمان نسبت به عوارض استفاده از رادیوتراپی خواهد بود، به عنوان مثال در کانسر رحم که در مراحل اولیه تشخیص و جراحی انجام شده دیگر نیاز به استفاده از رادیوتراپی نخواهد بود.

عضو هیئت مدیره انجمن آنکولوژی زنان ایران با اشاره به دیگر مواردی که رادیوتراپی می‌تواند برای درمان سودمند نباشد، اضافه کرد: در مواقعی که حجم و گستره تومور بسیار بالا باشد استفاده از رادیوتراپی سود زیادی در پی نخواهد داشت که در اینگونه موارد و تأثیر بهتر درمان ابتدا استفاده از جراحی توصیه می‌شود که بعد از آن رادیوتراپی می‌تواند کمک کننده باشد.