اگرچه بعضی از مصرف کنندگان دخانیات مبتلا به سرطان ریه نمی شوند، اما ۸۰ درصد موارد ابتلا به سرطان ریه در اثر دخانیات است.
نشانه های اولیه سرطان ریه شامل موارد زیر است:

  • سرفه، که با گذشت زمان شدیدتر شده و هفته ها باقی می ماند.
  • سرفه خونی
  • درد قفسه سینه
  • خشونت صدا
  • درد در استخوان ها
  • کاهش وزن بدون دلیل